Priser

Prislisten refererer til beskrivelserne i kategorierne under fanebladet “Hestepension”, samt dagligt opsyn.

Boksplads-hest/stor:   	    1.300 kr.
Boksplads-pony-hest/lille:	1.200 kr.
Boksplads-(fuldpasning etc.)  forhør 
Sommergræs:              1.200 kr.

Vi udbyder under tiden ikke løsdrift muligheden!

Løsdrift føl:		       x kr.
Løsdrift 1 års:		       x kr.
Løsdrift 2 års:		       x kr.
Løsdrift 3 års:		       x kr.

Alle priser er inklusive moms.